Browsing Tag

تصحیح رایتینگ ایلتس

تنها مهارتی که الزاما نیاز به یک راهنما دارد، رایتینگ آیلتس است. درواقع همه متقاضیان مدرک آیلتس برای موفقیت در این آزمون و کسب نمره مطلوب در رایتینگ تلاش می کنند و منابع بسیار خوبی را پیدا و مطالعه می کنند و حتی تمام تکنیک ها را به کار می بندند تا یک رایتینگ خوب و قوی بنویسید. اما همیشه یک زنجیره در…
Read More...