دانلود طرح درس زبان انگلیسی هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم (word)

دانلود طرح درس زبان انگلیسی هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم (word)

آموزش زبان انگلیسی برای دانش آموزان یک کلاس، خصوصا در مدارس طبق ایده‌ها و خلاقیت‌های یک معلم و دبیر زبان صورت می‌گیرد. منظور از طرح درس زبان انگلیسی همان حالت مکتوب تدریس معلم است.

طرح درس دو نوع است؛ طرح درس روزانه نوع اول است که در  طرح درس روزانه زبان انگلیسی دبیر زبان برای هر جلسه‌ای که برگزار می‌کند، یک طرح درس می‌نویسد. در این طرح درس اهداف آموزشی، زمان و تاریخ تدریس، مواد درسی، وسایل و لوازم کمک آموزشی، روش تدریس و سایر اطلاعات را تکمیل می‌کند.

دانلود طرح درس زبان انگلیسی هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم (word)
دانلود طرح درس زبان انگلیسی هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم (word)

طرح درس سالانه هم نوع دوم طرح درس است که در طرح درس سالانه زبان انگلیسی؛ معلم یا دبیر زبان تعداد جلسات بالقوه را در طول سالتحصیلی مشخص کرده و منابع درسی و برنامه‌های آموزشی را طبق بارمبندی آموزش‌وپرورش در این طرح درس‌ها پیاده می‌کند.

چرا دانلود طرح درس زبان انگلیسی انقدر مهم است؟

داشتن یا نداشتن طرح درس دو نظریه کارشناسی متفاوت دارد. برخی از متخصصان آموزش زبان انگلیسی داشتن طرح درس را ضروری می‌دانند. برخی دیگر نیز استفاده از طرح درس را نفی می‌کنند.

اماآموزش‌وپرورش خصوصامدیران مدرسه، داشتن طرح درس را برای دبیران الزامی کرده‌اند. ما در آکادمی خانی نژاد به لطف دبیران و اساتید زبان برای تمام پایه‌های زبان انگلیسی طرح درس‌های سالانه و روزانه تهیه و طراحی کرده‌ایم. شما می‌توانید با مراجعه به هر بخش نسبت به دانلود طرح درس زبان انگلیسی با فرمت ورد (Word) اقدام کنید.

دانلود طرح درس زبان انگلیسی هفتم

طرح درس سالانه زبان هفتم خرید و دانلود 
دانلود طرح درس زبان هفتم جلسه دوم (راهنمای تدریس قدم به قدم) خرید و دانلود
دانلود طرح درس زبان هفتم جلسه سوم (راهنمای تدریس قدم به قدم) خرید و دانلود
دانلود طرح درس روزانه زبان هفتم درس دوم جلسه اول خرید و دانلود
دانلود طرح درس روزانه زبان هفتم درس دوم جلسه دوم خرید و دانلود
دانلود طرح درس روزانه زبان هفتم درس سوم کامل خرید و دانلود
 دانلود طرح درس روزانه زبان هفتم درس چهارم کامل خرید و دانلود
دانلود طرح درس روزانه زبان هفتم درس پنجم کامل خرید و دانلود
دانلود طرح درس روزانه زبان هفتم درس ششم کامل خرید و دانلود
دانلود طرح درس روزانه زبان هفتم درس هفتم کامل خرید و دانلود
دانلود طرح درس روزانه زبان هفتم درس هشتم کامل خرید و دانلود

دانلود طرح درس سالانه زبان انگلیسی هفتم

در مدارس ایران، پایه هفتم یک شروعی برای تدریس رسمی زبان انگلیسی برای دانش آموزان است. در این پایه و در کتاب‌های پراسپکت (Prospect)، دانش آموزان یادگیری مهارت‌های زبان انگلیسی را  ‌می‌کنند. در کتاب زبان هفتم، آموزش حروف الفبا خیلی کم رنگ است. با این‌که در کتاب کار زبان هفتم بخشی را برای آموزش حروف الفبا اختصاص داده‌اند؛ ولی باز هم زمان و جلسات برای تدریس همه مباحث پایه‌ای کم می‌آید.

طراحی طرح درس سالانه زبان انگلیسی، می‌تواند مباحث زبان هفتم را به صورت بهینه به تعداد جلسات سالتحصیلی اختصاص دهد. در این صورت و در طول سالتحصیلی هم دبیران زبان انگلیسی و هم دانش آموزان از آرامش خاطر برخوارد می‌شوند و این تمرکز ذهنی آن‌ها را بیشتر می‌کند.

دانلود طرح درس روزانه زبان انگلیسی هفتم

زبان انگلیسی یک درس بسیار متفاوت‌تر از درس‌هایی مثل ریاضی و فیزیک است. برای تدریس موفق هر درس ممکنه یک روش تدریس همیشه نتیجه مثبتی نداشته باشد. به عبارتی دیگر استفاده از متدولوژی‌های مختلف در تدریس زبان انگلیسی از عوامل تعیین‌کننده در یادگیری دانش آموزان است.

طرح‌ درس روزانه زبان هفتم هم نمی‌تواند یکی باشد. هر طرح درس روزانه زبان هفتم یک شاهکاری است که دبیران زبان انگلیسی بعد از سال‌ها مطالعه و تجربه آن را به رشته تحریر درمی‌آورند.  برای دانلود طرح درس روزانه زبان هفتم به جدول پایین مراجعه کنید.

دانلود طرح درس زبان انگلیسی هشتم

دانلود طرح درس سالانه زبان انگلیسی هشتم

زبان پایه هشتم یکی از محبوب‌ترین پایه‌های سالتحصیلی است. از یک طرف دانش آموزان با حروف الفبای زبان انگلیسی آشنا شده‌اند و از طرفی نحوه خواندن متن‌های انگلیسی را یاد گرفته‌اند و  حتی بسیاری از آن‌ها می‌توانند با یک دیگر به زبان انگلیسی مکالمه کنند. دبیران زبان با مشاهده این پیشرفت‌ها تصمیم می‌گیرند با به کارگرفتن‌ ایده‌های جدید و موثر در تدریس این کار را به صورت جدی ادامه دهند. این کارم مستلزم نوشتن یک طرح درس سالانه قوی است. که به پشتوانه آن از زمان بیشتر کلاس پایه هشتم به نحو احسن استفاده کنند. برای دانلود طرح درس سالانه زبان هشتم به جدول پایین مراجعه کنید.

دانلود طرح درس سالانه زبان هشتم خرید و دانلود 

دانلود طرح درس روزانه زبان انگلیسی هشتم

ما در آکادمی خانی نژاد الگوهای برتر تدریس را سرمشق خود قرار داده‌ایم؛ به همین ترتیب طرح درس‌هایی که برای تک تک جلسات زبان انگلیسی نوشته‌ایم یک نقطه قوت مشترک دارند. آن هم خلاقانه بودن آن‌هاست. شما برای دانلود طرح درس روزانه زبان هشتم می‌توانید به جدول پایین مراجعه کنید.

دانلود طرح درس روزانه زبان هشتم (سه درس اول) خرید و دانلود 
دانلود طرح درس  روزانه زبان هشتم درس اول(کامل خرید و دانلود 
دانلود طرح درس روزانه زبان هشتم درس دوم ( کامل) خرید و دانلود 
دانلود طرح درس روزانه زبان هشتم درس چهارم کامل خرید و دانلود
دانلود طرح درس روزانه زبان هشتم درس پنجم کامل خرید و دانلود
دانلود طرح درس روزانه زبان هشتم درس ششم کامل خرید و دانلود
دانلود طرح درس روزانه زبان هشتم درس هفتم کامل خرید و دانلود
دانلود طرح درس روزانه زبان هشتم (درس پنجم جلسه اول) خرید و دانلود 

دانلود طرح درس زبان انگلیسی نهم

دانلود طرح درس روزانه زبان انگلیسی نهم

دانلود طرح درس روزانه زبان نهم درس اول (کامل) خرید و دانلود 
دانلود طرح درس روزانه زبان نهم درس دوم (کامل) خرید و دانلود
دانلود طرح درس روزانه زبان نهم درس سوم (کامل) خرید و دانلود
دانلود طرح درس روزانه زبان نهم درس چهارم (کامل) خرید و دانلود
دانلود طرح درس روزانه زبان هم درس پنجم (کامل) خرید و دانلود 
دانلود طرح درس روزانه زبان نهم درس ششم (کامل) خرید و دانلود 

 

دانلود طرح درس سالانه زبان انگلیسی نهم

دانلود طرح درس سالانه زبان نهم خرید

دانلود طرح درس زبان انگلیسی دهم

دانلود طرح درس روزانه زبان انگلیسی دهم

دانلود طرح درس روزانه زبان دهم – درس اول
دانلود طرح درس روزانه زبان دهم – درس اول خرید و دانلود 
دانلود طرح درس روزانه زبان دهم – درس دوم
دانلود طرح درس روزانه زبان دهم – درس سوم
دانلود طرح درس روزانه زبان دهم – درس اول
همه درس‌ها در یک فایل

دانلود طرح درس سالانه زبان انگلیسی دهم

دانلود طرح درس سالانه زبان دهم خرید و دانلود 

دانلود طرح درس زبان انگلیسی یازدهم

دانلود طرح درس روزانه زبان انگلیسی یازدهم

دانلود طرح درس روزانه زبان یازدهم- درس اول [zarinpalpaiddownloads id=”7″]

دانلود طرح درس سالانه زبان انگلیسی یازدهم

طرح درس سالانه خرید و دانلود 
طرح درس روزانه – جلسه اول خرید و دانلود

دانلود طرح درس زبان انگلیسی دوازدهم

دانلود طرح درس روزانه زبان انگلیسی دوازدهم

دانلود طرح درس روزانه زبان دوازدهم- درس اول [zarinpalpaiddownloads id=”8″]

دانلود طرح درس سالانه زبان انگلیسی دوازدهم

روزانه دوازدهم – درس اول خرید و دانلود 
روزانه دوازدهم – درس دوم
روزانه دوازدهم – درس سوم
دانلود 3 فایل بالا به صورت یکجا
دانلود طرح درس سالانه زبان دوازدهم خرید و دانلود