رایتینگ آیلتس تسک 2 | نمره 5 تا 8 رو چطور اخذ کنیم؟ + یادداشت‌ها

نحوه تصحیح رایتینگ آیلتس

رایتینگ آیلتس تسک 2 | نمره 5 تا 8 رو چطور اخذ کنیم؟

شما به احتمال زیاد یکی از داوطلبان آزمون آیلتس هستین و قطعا نحوه تصحیح رایتینگ آیلتس برای شما به صورت یک معما باقی مانده است. اما من امروز قصد دارم پشت پرده نمره دهی در رایتینگ آیلتس را برای شما نشان بدم. همانطور که می‌دانید صرف نظر از دو نوع آزمون آیلتس (جنرال – آکادمیک) ما دو نوع تسک هم داریم. امروز موضوع بحث ما رایتینگ آیلتس تسک 2 هست. 

آنچه امروز می‌خوانیم:

 • تفاوت بین نمره 5 – 6 – 7 و  8 در رایتینگ آیلتس تسک 2 
 • یادداشت‌هایی برای رشد نمره‌تان در این آزمون 
 • 4 عامل مهمی که در نمره رایتینگ شما تاثیر دارد

رایتینگ آیلتس از نمره 0 تا 9 است. درسته که تمرکز اصلی این مقاله شفاف سازی نحوه اخذ نمره 5 – 8 در آزمون رایتینگ آیلتس است. اما خب، با نکاتی که یاد می‌گیرید و به کار می‌بندید، چگالی خطاهای شما در رایتینگ کم می‌شود و نمره 9 هم از شما دور از انتظار نیست. علاوه بر این، فراموش نکنید که عدم رعایت حد نصاب در حجم کلمات نیز عاملی برای کم شدن نمره شماست. 

فقط توضیحات مربوط به نمره مطلوب خود اکتفا نکنید، حتما توضیحات سایر نمرات را نیز بخوانید تا بدانید چطور نمره اضافه و چگونه نمره رایتیگ شما کم می‌شود.

تصحیح رایتینگ آیلتس

 

4 جنبه مختلف نمره دهی در آزمون رایتینگ آیلتس تسک 2

مصحح آیلتس از 4 جنبه مختلف، رایتینگ شما را تصحیح می‌کند. هر بخش 25 درصد از نمره کلی شما را تشکیل می‌دهد. به عبارتی برای هر یک از این بخش‌ها نمراتی در نظر گرفته می‌شود و جمع نمرات این 4 بخش و میانگین آن‌ها نمره کلی شما در رایتینگ تسک 2 آیلتس را مشخص می‌کند. 

 • پاسخ‌دهی به تسک
 • پیوستگی ایده ها و قابل فهم بودن جریان نوشتار شما و یکپارچگی جملات و سازماندهی آن‌ها 
 • دامنه واژگان 
 • تنوع ساختار گرامری و درستی آن 

پاسخ دهی به تسک 

این جنبه از تصحیح رایتینگ آیلتس تسک 2، به نحوه بیان ایده‌ها و توسعه‌هاست. شرایطی توصیف شده و مفاهیمی بیان شده است و از شما نظرات خواسته شده و شما باید پاسخ درخوری به سوال بنویسید. 

نمره 5
 • پاسخ مناسبی به سوال داده نشود
 • ممکن است به موضوع اصلی سوال پرداخته شود ولی به موضوعات جزئی سوال توجهی نشده باشد. 
 • برای پاسخ به  سوال، از طرف داوطلب، یک موضع‌گیری هست اما روشن نیست.
 • هیچگونه بخش نتیجه‌گیری نیست
 • ایده‌های اصلی سوال مطرح نشده است
 • مقداری مطالب بی‌ربط 
نمره 6
 • پاسخی به سوال، موضوع خواسته شده و مسائل مطرح شده داده شده است.
 • یک موضوع گیری مرتبطی صورت گرفته و ایده‌ها روشن بیان شده است. 
 • بخش نتیجه‌گیری وجود دارد، ممکن است تکرار مکررات و یا ناواضح بوده باشد. 
 • ایده‌های اصلی مرتبط هستند 
 • ایده‎‌ها به طور کافی بیان نشده است. 
نمره 7 
 • به موضوع مطرح شده، مسایل جزئی موجود در سوال پاسخ داده شده است. 
 • موضع‌گیری واضحی صورت گرفته است. 
 • تمام نظرات مطرح شده در تمام پاراگراف‌ها با جملات دیگری حمایت شده است. 
 • ایده‌های اصلی مرتبط است.
 • ایده‌ها به خوبی بیان شده است. اما تمرکز کافی در هنگام حمایت از ایده‌های مطروحه وجود نداشته است. 
 • تعمیم افراطی صورت گرفته است.
نمره 8
 • موضوع سوال به خوبی درک شده و به تمامی جزئیات موجود در سوال پاسخ داده شده است.
 • موضع‌گیری خوبی نسبت به موضوع شده است و در تمام پاراگراف‌ها ایده‌های خوبی مطرح شده و به خوبی از آن‌ها حمایت شده است. 
 • ایده‌های اصلی مرتبط هستند
 • ایده‌های خوبی مطرح شده، مرتبط هستند و به خوبی بیان شده اند. 

نمره شما افزایش خواهد یافت اگر:

 • به تمام مسایل جزئی مطرح شده در سوال توجه کنید
 • درباره مسایل مطرح شده بنویسد و نه موضوع اصلی 
 • با نکات و ایده‌های مرتبط به سوال پاسخ دهید
 • به جملاتی فکر کنید که ایده‌ها و نظرات شما را ساپورت می‌کنند 
 • بیش از 250 کلمه بنویسید

پیوستگی ایده ها و قابل فهم بودن جریان نوشتار شما و یکپارچگی جملات و سازماندهی آن‌ها

مصحح آیلتس، پاراگراف‌های شما می‌‎خواند تا ببیند که آیا هیچ گونه ارتباطی بین آن‌ها هست؟ سازماندهی متن شما را نگاه می‌کند. به واژه‌‎هایی توجه می‌کند که شما با آن جملات و ایده‌ها را به هم لینک کرده‌اید.  

تقریبا یکی از چالشی‌ترین قسمت‌های رایتینگ همین بحث سازمادندهی و لینک دهی جملات است. کسانی که به امر آگاه هستند، از نوشتن رایتینگ لذت می‌برند و کسانی که در این بحث ضعف دارند، رایتینگ برای آن‌ها مانع می‌شود. به هر صورت وارد جزئیات نمی‌شویم چرا که هدف مقاله چیز دیگریست. 

نمره 5
 • نوعی سازماندهی در متن دیده می‌شود اما پاراگرافی وجود ندارد. 
 • از کلمات ربط دهنده استفاده شده است اما در جای مناسب نبود و با خطا همراه است.
 • به خاطر کمبود رفرنس تکراری بوده 
نمره 6
 • اطلاعات به صورت یکپارچه، سازماندهی شده است
 • از پاراگراف‌ها استفاده می‌شود اما همیشه منطقی است.
 • از کلمات ربط دهنده استفاده شده است
 • اما هنوز بین جملات و جملات دیگر لینک دهی ضعیف است
 • از رفرنسینگ استفاده شده است اما زیاد واضح نیست.
نمره 7 
 • به صورت منطقی اطلاعات سازماندهی شده است.
 • پاراگراف نویسی خیلی عالی است.
 • برای هر پاراگراف یک موضوع اصلی یا جمله هسته نوشته شده است.
 • از کلمات ربط دهنده متنوعی استفاده شده است.
 • ممکن است از تعدادی زیاد یا کمی  از از کلمات ربط دهنده استفاده کرده است.
 • رفرنس‌دهی خوب
نمره 8
 • اطلاعات و ایده‌ها به شیوه خوب و منطقی سازماندهی شده است.
 • پاراگراف نویسی کافی و مناسب است. 
 • تمام اصول لینک دهی و یکپارچگی متن رعایت شده است. 
 • در رفرنس‌دهی هیچ مشکلی نیست

نمره شما با رعایت موارد زیر بیشتر خواهد شد:

 • حدود 4 یا 5 پاراگراف بنویسد و نه بیشتر یا کمتر  ( به این معنی که شما در بدنه باید 2 الی 3 پاراگراف داشته باشید.)
 • در هر پاراگراف تنها یک جمله مرکزی یا ایده اصلی داشته باشید.
 • ایده‌های خود را به صورت منطقی سازماندهی کنید
 • از کلمات ربط دهنده متنوعی استفاده کنید
 • در لینک دهی جملات از خطاها پرهیز کنید

دامنه واژگانی 

واژگانی که استفاده می‌کنید، پارافریزینگ، املا و خطاهایی که مرتکب می‌شوید در این بخش در نظر گرفته می‌شود. 

نمره 5
 • استفاده از واژگان خیلی محدود در نوشتن رایتینگ 
 • خطاهای رایج در املای کلمات و ساختار آن‌ها
 • ایرادهایی که برای خواننده مشکل ایجاد می‌کند.
نمره 6
 • استفاده از واژگان متنوع و کافی برای نوشتن تسک 
 • از واژگان کمتر استفاده شده به کار می‌برد اما دارای خطاست. 
 • برخی ایرادها در املا و ساختار کلمات 
 • بیان یا ارتباط معانی واضح است
نمره 7 
 • استفاده باظرافت از دایره واژگانی متنوع 
 • پرهیز از تکرار واژگان
 • آشنایی با کالوکیشن (هم‌نشینی واژگان با هم)
 • ایرادهای گاه گدار در املا و ساخت کلمات 
نمره 8
 • استفاده از واژگان متنوع با کاربرد دقیق و بجا 
 • دوری از تکرار کلمات به صورت ماهرانه 
 • ایراد‌های نادر در املا و ساخت کلمات 

اگر موارد زیر را نیز در دستورکار قرار دهید؛ نمره شما افزایش می‌یابد:

 • به کالوکیشن ( همنشینی یک یا چند واژه) توجه کنید
 • با دقت پارافریز کنید تا مرتکب اشتباهی نشوید
 • از واژگانی استفاده کنید که برای موضوع مناسب باشد
 • به املای کلمات دقت کنید و به درستی بنویسید
 • از مرتکب اشتباه شدن بپرهیزید ( خطاها نمرات شما را کمتر می‌کند.)
 • از لحن غیر رسمی استفاده نکنید

تنوع ساختار گرامری و درستی آن 

مصحح در هنگام تصحیح رایتینگ آیلتس شما، به نوع و ساختار جملات شما نگاه می‌کند، به زمان‌هایی که به کار بردید توجه می‌کند، اینکه چطور گرامر انگلییسی را کنترل می‌کنید و حتی تعداد اشتباهاتی که انجام می‌دهید نیز در نمره دهی او تاثیر دارند. 

نمره 5
 • استفاده از ساختارهای محدود در جمله سازی
 • تلاش ناموفق برای نوشتن جملات مرکب 
 • خطاهای رایج در گرامر
 • خطاهایی در به کاربردن علایم نگارشی
 • ایرادهایی که برای خواننده مشکل ایجاد می‌کند
نمره 6
 • استفاده از هر دو ساختار ساده و مرکب در جمله سازی 
 • برخی خطاها در گرامر
 • برخی خطاها در علایم نگارشی
 • ارتباط معنایی برقرار است
نمره 7 
 • استفاده از جملات مرکب متنوع در متن 
 • جملات بی‌نقص زیاد
 • کنترل خوب روی گرامر
 • ایرادهای گاه گدار در گرامر و علایم نگارشی 
نمره 8
 • استفاده از جملات متنوع و بیشتری که ساختار مرکب دارند
 • حداکثر جملات بدون ایراد و خطا باشند

نمره شما زیاد می‌شود اگر موارد زیر را هم رعایت کنید:

 • از زمان‌های گرامری متنوع استفاده کنید ( جملات شرطی، زمان کامل، مجهول، آینده و گذشته)
 • به ترتیب و جایگاه کلمات در جمله توجه کنید
 • از جملات با ساختار متنوع استفاده کنید
 • از علایم نگارشی به درستی استفاده کنید( نقطه و ویرگول و ..) 
 • در گرامر از خطاها دوری کنید، ( نمره شما را کم می‌کند) – خطاهای رایج، حرف تعریف، اسامی جمع، غیرقابل شمارش و .. 

مثالی از محاسبه نمره رایتینگ آیلتس 

شما برای هر یک از این بخش‌ها یک نمره می‌گیرید و نمره کلی شما از جمع  و میانگین ان‌ها بدست میاد. به مثال زیر توجه کنید: 

Task Response: Band 6

Coherence & Cohesion: Band 7

Grammar range and accuracy: Band 6

Lexical resources: Band 6 

نمره کامل شما پس از تصحیح رایتینگ آیلتس تسک 2 :

 6+7+6+6 = 25 

25/4

6.25

IELTS Writing Task 2 Band Scores 5 to 8 with Tips

نظر دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.