Browsing Tag

نامه نوشتن در آیلتس

در آزمون آیلتس با توجه به این که در نوع جنرال یا آکادمیک آن شرکت کنید، نوع تسک برای شما متفاوت خواهد بود. اگر در آیلتس جنرال شرکت می‌کنید؛ در پاسخ به تسک 1 از شما خواسته می‌شود که یک نامه بنویسید. نامه نوشتن ممکن است برای خیلی‌ها یک مهارت ناآشنا باشد. پس اگر می‌خواهید در آیلتس جنرال نامه‌های خوبی…
Read More...