Browsing Tag

آموزش موزیکال زبان انگلیسی

تلفظ و شمارش اعداد 1 تا 10 زبان انگلیسی برای هر بچه‌ای جالب و هیجان‌انگیز است. معمولا در کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی به بچه‌ها، اعداد را هم یاد ‌می‌دهند. آموزش موزیکال اعداد به زبان انگلیسی برای کودکان ...
Read More...